Davčna obravnava stroška za nakup vinjete

Ko pa se z osebnim avtomobilom namenimo na službeno pot, se povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec izplača delojemalcu, ne všteva v davčno osnovo,  pod pogojem, da je dokumentirano s potnim nalogom (iz katerega je razvidno, da je na službenem potovanju smiselna uporaba cestninske ceste) in z računom. Delavcu se pod temi pogoji v koledarskem letu v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov nakupa ene letne ali največ dveh polletnih vinjet.

Torej se nakup vinjete obravnava le na dan službenega potovanja ali kadarkoli pred službenim potovanjem. Povračilo stroškov vinjete se zaposlenemu ne všteva v davčno osnovo tudi, če je zaposleni za svoj avtomobil že nabavil vinjeto, kasneje pa je bil s tem avtomobilom napoten na službeno potovanje, na katerem je smiselna uporaba cestninske ceste. Tako se povračilo stroškov nakupa vinjete, ki ga delodajalec pod zgoraj navedenimi pogoji izplača delojemalcu, napotenemu na službeno potovanje z lastnim avtomobilom, šteje za davčno priznani odhodek (vir: DURS)