Dnevnice za službeno potovanje v Sloveniji

  • nad 12 do 24 ur znaša dnevnica 21,39 EUR
  • nad 8 do 12 ur znaša dnevnica 10,68 EUR
  • nad 6 do 8 ur znaša dnevnica 7,45 EUR

Kilometrina

0,37 EUR / km