Katere so obvezne sestavine izdanega računa?

Obvezni podatki

  • naziv podjetja,
  • naslov podjetja,
  • registrski organ, pri katerem je družba vpisana,
  • matična številka družbe,
  • pri družbi z omejeno odgovornostjo in delniški družbi je treba navesti tudi znesek osnovnega kapitala in znesek še nevplačanih vložkov,
  • davčna številka izdajatelja oziroma ID za DDV, če ste zavezanec za DDV.