Halo tajnica

Glede na vaše potrebe vam nudimo občasno ali stalno pomoč pri administrativnih opravilih.

 • sestavljanje dopisov, pogodb, sklepov
 • urejanje in arhiviranje dokumentacije
 • izdelava cenikov, priprava ponudb, predračunov
 • fakturiranje, kompenzacija
 • opominjanje  in izterjava 
 • izdelava potnih nalogov, rezervacije prevozov in prenočišč
 • organizacija poslovnih srečanj
 • izbor najugodnejših ponudnikov za nabavo pisarniškega materiala in poslovnih daril
 • izdelava pogodbe o zaposlitvi, štipendiranju, podjemna pogodba, avtorska pogodba, pogodba o prokuri –  v   sodelovanju z odvetnikom, specialistom za delovno-pravna razmerja
 • vodenje kadrovskih zadev – evidenca rednega dela, dopustov, bolniških in drugih odsotnosti
 • organizacija izobraževanj

Pri vas ali pri nas?

Delo se lahko izvaja v vaših ali naših prostorih.